Ambulance SynCare

Digitální vyšetření typu pleti a vlasů
Centrum estetické dermatologie

Vyšetření stavu pleti v diagnostickém centru

Jsme nejlépe vybavené pracoviště pro diagnostiku pleti na Moravě.

Všechny přístroje jsou akreditované jako lékařské přístroje pro diagnostiku pleti.

Všechny vyšetřovací metody jsou bezbolestné a neinvazivní.

Naše přístroje

Visioface

Visioface

Druhé zařízení v ČR a první na Moravě. Pokožka je vyfotografována pod různými luminiscenčními záblesky v krytém tubusu Visioface. Zařízení pracuje v několika režimech, které umožňují samostatné vyhodnocení úrovně stárnutí pleti, míry poškození po opalování, aktivitu mazových žláz, počty prázdných / uzavřených komedonů a určení hloubky vrásek.

Multi Skin Diagnostic Center MC 900

Visoface

Přístroj je vybavený sondami pro určení hydratace, mazu, elasticity, SPF, odparu vody z pokožky a malý dermatoskopem. Výsledky se přehledně zobrazují na monitoru. Získaná data software uloží do počítače a jsou kdykoli v budoucnu k dispozici.

Vyšetřovací metody

Hydratace kůže

Princip: Zařízení pracuje na principu schopnosti svrchních vrstev kůže akumulovat elektrický náboj.

Pro koho je vyšetření vhodné: vrozené a získané poruchy hydratace, atopický ekzém, kontaktní ekzémy, profesionální dermatitidy, lupénka, zjištění úrovně stárnutí pleti

Visioscope

Úroveň promaštění povrchu kůže

Princip: Množství mazu na povrchu pokožky je přímo úměrné úbytku intenzity odraženého paprsku, který při měření prošel teflonovým proužkem sondy. Výsledek je dostupný v miligramech na centimetr čtvereční.

Pro koho je vyšetření vhodné: akné, předpověď rozvoje akné, vrozené a získané poruchy tvorby ochranného kožního filmu, lupénka, atopický ekzém

Úroveň funkčnosti kůže jako ochranné bariéry

Princip: Metoda se nazývá TEWL. Měří se úroveň odparu vody z kůže za definovaný čas.(Nezaměnit s hydratací kůže.) TEWL je velmi přesnou hodnotou pro určení, jak kůže plní svoji hlavní funkci – bariéry mezi vnitřním prostředím těla a vnějším okolím.

Pro koho je vyšetření vhodné: děti, starší osoby, atopický ekzém, lupénka, různé typy dermatitid, pracovníci se zvýšenou zátěží prašným nebo dráždivým látkám (stavebnictví, chemický průmysl, potravinářství, zdravotnictví, školství).

Visioface

Elasticita pleti

Princip: Speciální sonda přiložená na kůži vyvolá mírný podtlak po sondou. Kůže je nasávána. Čidlo měří čas relaxace kůže po ukončení podtlaku. Tento čas je přímo úměrný elastickým vlastnostem. Vyšetření zachytí stárnutí pleti i ve chvíli, kdy ještě nejsou patrné viditelné příznaky na pokožce.

Pro koho je vyšetření vhodné: přesné určení míry stárnutí kůže spojené s poklesem její elasticity je vhodné pro ženy a muže od 30. roku.

Vyšetření aktivity pórů a mazových žláz pomocí Visioface

Princip: Odlíčený obličej klienta vyfotografován v digitálním tunelu. Software označí ve vybraném úseku pleti otevřené a uzavřené komedony, vyhodnotí jejich počet a stav, určí odchylku od normy.

Pro koho je vyšetření vhodné: především pro osoby se sklonem k mastné pleti a k tvorbě komedonů.