Ambulance SynCare

Léčba nadváhy
Centrum estetické dermatologie

Centrum esteticke dermatologie

Nadváha je stav organizmu, který se může projevit negativně na zdraví. Proto věnujeme mimořádnou pozornost rovněž doporučení výživového stylu a dle intenzity nadváhy nabízíme možnost individuální péče včetně určení rizik z ní plynoucích.

Součástí léčby mohou být kromě dietních opatření a pohybového režimu také léky.

Našim cílem je, aby klient nejen ztratil nadbytečnou tukovou tkáň v příslušných lokalitách, ale aby se jeho hmotnost celkově snížila a to bez nežádoucího zpětného efektu - "jo-jo".

Přístroj Quadscan Bodystat pro čtyřkanálovou impedanční analýzu složení těla

Quadscan

Vyšetříme Vás na nejnovějším lékařském přístroji pro analýzu složení lidského těla. Lékařský přístroj QUADSCAN 4000, model 2007 pracuje s multifrekvenční bioimpedanční analýzou. Tím se zásadně liší od přístrojů nižší třídy. V Brně je tento typ přístroje jediný. Bližší informace o něm můžete získat také na www.bodystat.com.

Proč absolvovat vyšetření přístrojem QUADSCAN?

Běžná zařízení analyzují jen poměry mezi tukovou a svalovou tkání, přístroje vyšší třídy určují i podíl vody na hmotnosti. QUDSACAN však navíc zjišťuje další důležité parametry jakými jsou bazálním metabolismus, klidový metabolismus. Tyto údaje v sobě skrývají základní informaci, která je v laické veřejnosti známá pod souslovím ,,jak to člověku tráví a spaluje“. Kompletní analýza umožní lékaři určit aktuální výživový stav a navrhnout strategii hubnutí nikoliv na základě ideální hmotnost, ale optimální váhy při zjištěné úrovni metabolismu, fyzické zátěži a výživové hodnotě stravy.

Na rozdíl běžných zařízení je náš přístroj určen přímo pro zdravotnictví a nachází uplatnění i na specializovaných pracovištích jako je interna, pracovní lékařství, intenzivní péče nebo onkologie.

Jak bude vyšetření probíhat?

Pokud zjístíme při prvním vyšetření nadváhu nebo výrazně nerovnoměrné rozložení tuku v podkoží, provedeme specializované vyšetření pomocí 4-kanálové bioimpedanční analýzy – viz výše. Ta přesně určí jednotlivé parametry nadváhy, její míru a odhadne optimální možnou ztrátu tělesného tuku. Klient je ihned informován o reálných možnostech úpravy hmotnosti.

Během vyšetření jsou na končetiny přiloženy čtyři elektrody. Vyšetření je zcela bezbolestné.

V naší ambulanci Vám můžeme provést rovněž základní odběry krve pro biochemické vyšetření (krevní lipidy, cukry, základní jaterní enzymy) a předepsat v odůvodněných případech léky pomáhající v redukci hmotnosti.

Quadscan. Na končetiny jsou přiloženy čtyři elektrody

Injekční lipolýza nebo karboxyterapie jako nástroj v případech, kdy je vhodné po hubnutí doformovat postavu.

Díky špičkovým dermatologům můžeme formovat postavu i v oblastech, kde ani hubnutí nemusí vést k optimálnímu výsledku. Jedná se především o boky a stehna. V takovém případě vám nabízíme postupu podporující redukci tuků i v těchto komplikovaných partiích.